Regler som alle våre deltagere må samtykke før de kan delta på The Link:

 

 1. The Link har nulltoleranse for mobbing. Dette inkluderer, men er ikke avgrenset til, mobbing på bakgrunn av personlighet, opprinnelse, kjønn, funksjon, religion og seksuell legning. Alle rapporter om dette vil bli tatt seriøst og kan værste fall resultere i at deltakerne blir bedt om å forlate eventet.
 2. Alle deltakere under 16 år må ta med ferdig utfylt og underskrevet samtykkeskjema fra foresatte, samtykkeskjema finner du på våre nettsider. Uten samtykkeskjema kommer ikke deltageren inn. 
 3. Kun personer med gyldig bånd (kjøpt billett) og crew har tilgang til hallen, med unntak av foreldre som har mulighet til å hjelpe til med å sette opp og bære utstyr inn i hallen. 
 4. Parkering av biler skal kun skje på merkede plasser. 
 5. Røyking inne i hallen er ikke tillatt, dette gjelder også e-røyk. Røyking skal skje utenfor hallen ved anvist plass. Kast sneipene dine i askebegeret! 
 6. The Link er et rusfritt arrangement. Alkohol og andre rusmidler er ikke tillatt medbrakt eller brukt på området inne og ute, og funn av rusmidler vil bli politianmeldt. Berusede personer vil bli nektet adgang og bortvist fra området. Foreldre til mindreårige vil bli kontaktet. 
 7. Kun angitte innganger skal benyttes. 
 8. Avsperrede områder som kun er for crew og frivillige skal respekteres. 
 9. Hold plassene deres ryddige, respektere de rundt dere (dette gjelder spesielt dere med høyttalere). Vær snille og greie mot alle dere møter. 
 10. Hærverk, stjeling og lignende på området inne og ute er ikke tillatt. 
 11. Det er ikke tillatt med hvitevarer som kjøleskap, kjølebokser tilkoblet strøm, vannkokere, bordvifter o.l. Strømmen er kun til datamaskiner/konsoll og tilhørende utstyr. 
 12. Følg alle instrukser fra crew og de frivillige. 
 13. Soving er kun tillatt på anviste plasser i sovesalen eller i din stol. Se skilter eller spør om veien. Det er ikke lov å sove i fellesarealer eller på gulvet i hallen. 
 14. Sofaer og andre ting som går ut over deltakerens angitte plass skal ikke medbringes til hallen. Det må være plass mellom radene til rømningsveier. 
 15. De som skal delta i spill konkurranser forplikter seg til å sette seg inn i reglene for konkurransene. 
 16. Følgende utstyr skal ikke medbringes: Plasmaskjermer, laserpekere, droner, motorisert kjøretøy, lufthorn o.l. 
 17. The Link og crewet har ikke ansvar for medbrakt utstyr eller ved personskader.
  Husk reiseforsikring.

 

BILDER/VIDEO

Det vil bli tatt bilder og video under arrangementet. Bilde og videomateriale kan fritt brukes av The Link i forbindelse med arrangementets informasjon og profileringsarbeid. 

 

The Link er også besøkt av TV/Presse

 

Om du ikke ønsker å bli avbildet, eller at barnet ditt skal bli det. Kan du gi beskjed til post@thelink.no 

ALDERSGRENSER

The Link er et arrangement for barn og ungdom. Aldersgrenser på spill i vår regi vil i hovedsak være med aldersgrense maks 13 år.

 

Spill i vår regi som tilsvarer aldersgrense 15 eller 18 år, foregår i perioden  kl 21:00 – 02:00

Det vil være mulighet for at barnet ditt kan oppleve spill med høyere aldersgrense fra andre deltagere. Fordi aldersgrense på spill kun er anbefalinger, er det deltakernes foresatte som bestemmer hva barnet får spille.